Edukacija

att3Sudjelovanje na programu edukacije iz područja pripreme i provedbe projekata sufinanciranih od strane EU i nacionalnih fondova u organizaciji eu-projekti. Više na www.eu-projekti.info