Edukacija u Cipru

nicosia3U sklopu europskog projekta cjeloživotnog obrazovanja – “Whole Life Management of Sustainable Construction”prof.dr.sc. Saša Marenjak dr. Mohamed El-Haram, i dr .Christos Anastasiou održali su trening u Cipru (Nikosia) 17.01.2014.

Tema radionice bila je Održivi razvoj i gradnja, Procjena utjecaja na okoliš, Održiva nabava te Javno privatno partnerstvo u kontekstu održivosti.

Pratite naše aktvinosti vezane uz projekt na :http://www.whole-life-construction.eu