Edukacija

pub_edukacijaNaši eksperti su nositelji predmeta na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim znanstvenim i specijalističkim studijima na Sveučilištu J.J. Strossmayer,Osijek,  Sveučilištu u Zagrebu, Sveučilištu u Rijeci, Tehničkom Veleučilištu u Zagrebu, MBA u Dubrovniku/Zagrebu:

Predmet: “Planiranje i kontrola izgradnje projekata” „Upravljanje građevinama”, i “Javno-Privatno Partnerstvo”.

Mentorstvo na:

  •  diplomskom studiju
  •  poslijediplomskom studiju
  •  MBA
  •  doktorskom studiju

Neke od izdovojenih tema:
Javno-privatno partnerstvo
Javno-privatno partnerstvo u zdravstvu
Javno-privatno partnerstvo u školstvu
Energetska učinkovitost i javno-privatno partnerstvo
Studije izvedivosti
Optimizacija ukupnih životnih troškova
Održavanje građevina
Gospodarenje građevinama i Javno-privatno partnerstvo