Financijske institucije

nar_financije

Projekti javno-privatnog partnerstva uključuju promišljanje, izvještavanje i znanje u području projektnog financiranja. Nužno je znanje ekonomije javno-privatnog partnerstva i teorijskih modela ovog oblika udruživanja.

Financijske institucije-kreditori prate složene i kapitalno velike projekte kao što su JPP/PFI infrastrukurni projekti kojima se izgrađuju javne građevine posredstvom kojih se isporučuje određena javna usluga. Stoga je preduvjet multidisciplinarno znanje budući se kao cilj želi postići bolji odnos kvalitete javne usluge u odnosu na cijenu koja se plaća za namirenje troškova održavanja javne građevine i raspoloživosti građevine.

Teorijsko i praktično znanje u području transfera rizika nužno je za uspješnu provedbu JPP/PFI projekata. Privatni partner koji preuzima financiranje projekta preuzima stoga financijske i operativne rizike, kao i rizike izgradnje dok npr. javni sektor preuzima političke rizike.

Optimalnom podjelom rizika utječe se na povoljniji odnos kvalitete i troškova javne usluge i projekta općenito.