Gospodarenje građevinama

gospodarenjegNudimo inovativna i praktična rješenja za potrebe gospodarenja građevinama kroz sve industrijske sektore 

Kroz razvoj novog integriranog režima gospodarenja građevinama, nudimo kontinuirani proces gospodarenja građevinama koji pokriva cijeli životni ciklus građevine, od začetka same ideje i koncipiranja projekta pa do izgradnje, uporabe, održavanja, rekonstrukcije i rušenja na kraju životnog vijeka  građevine.
Prednosti:  Rješavanje mogućih poteškoća i problema u etapama pripreme, planiranja i izvođenja investicijskih projekata u graditeljstvu, kao i tijekom faze gospodarenja građevinama.

Metode i postupci

 • Praćenje i analiziranje standarda održavanja i uporabe građevina te procjenu i evidenciju stanja
  (eng. Post Occupancy Evaluation-POE)
 • Implementacija integriranog informatičkog sustava za upravljanje i održavanje građevina
 • Monitoring u etapi uporabe građevina
 • Planiranje i optimizacija gospodarenja građevinama
 • Optimizacija planiranja i gradnje projekata s ciljem njihove održivosti u smislu očuvanja okoliša (primjena održive graditeljske prakse)
 • Upravljanje projektima s naglaskom na ugovorne oblike Javno-Privatnog Partnerstva  (engl. Private Public Partnership, PPP)

Optimizacija troškova za:

 • Javne građevine (škole, bolnice, sveučilišni objekti, vrtići, domovi umirovljenika i sl.)
 • Hotele i hotelska naselja
 • Građevine u području energetike i druge infrastrukturne građevine (ceste, željeznice, zračne i pomorske luke, parkirališta, odlagališta otpada)
 • Industrijske građevine