Istraživanje i razvoj

usl_istrazivanje

 

Izrazito potičemo znanstveno-istraživački rad koji naročito obrađuje teme u pogledu zakonske regulative, socioloških i ekonomskih kao i okolišnih aspekata uporabljivosti građevina javne namjene. Istraživanja imaju za cilj rješiti problematiku ustupanja građevina javne namjene (škola, bolnica, kulturnih ustanova i sl.) po tradicionalnom modelu i po alternativnim modelima npr. (Design&Build,  javno-privatno partnerstv i dr.  u specifičnim hrvatskim gospodarskim uvjetima, ali koji su primjenjiva  i nameču rješenja i za druge zemlje koje provode ili imaju namjeru provoditi  projekte javno-privatnog partnerstva.

U sklopu navedenih tema također se istražuju mogućnosti projektnog financiranja i kombiniranja različitih modela koji omogućavaju provedbu zahtjevnih javnih projekata, a imaju za cilj veću kvalitetu usluga, bolju i  kvalitetniju  infrastrukturu, profesionalni tim te racionalno upravljanje ukupnim životnim troškovima i zadanim vremenskim okvirom.

Neka od pitanja koja se rješavaju su:

 • troškovi i koristi te znatne uštede financijskih sredstava poreznih obveznika, uz istovremeno povećanje kvalitete i stupnja uporabljivosti građevina javne namjene,
 • stjecanje novih spoznaja o racionalnom ustupanju i izvedbi radova za javne građevine, što je osobito važno za smanjenje tekućeg zaduženja Države, Županija i Gradova,
 • određivanje važnosti i utjecaja pojednih usluga u građevinskim projektima,
 • definirajne važnosti pojedinih komponentni usluga u JPP projektima,
 • modeli upravljanja kvalitetom usluga,
 • analize i mjerenje uspjeha alternativnih modela (JPP projekata,
 • promišljanja i rješenja vezana uz održivost (zeleni principi, uključujući i energetku učinkovitost) i primjenu modela javno-privanog partnerstva u zgradarstvu,
 • primjena šireg koncepta  održive i zelene gradnje kao nove paradigme rasta i razvoja društva,
 • primjena i razvoj metode i alata koji omogućuju postizanje zahtjeva odžrive gradnje odnosno alata koji omogućuju procjenu održive gradnje u lokalnim uvjetima, društvenim, kulturološkim, ekonomskim i okolišnim,
 • usklađivanje metoda vrednovanja i certificiranja temeljeni na lokalnim propisima ili normama, odnosno čimbenicima, odnosno utvrđivanje težinskih odnosa pokazatelja koji su specifično prilagođeni uzimjući u obzir lokalne uvjete i važnosti,
 • analiza i definiranje kriterija zelene gradnje s obzirom na zahtjeve Investitora.

 

Softwerska rješenja

Razvili smo jedinstven software za optimizaciju Ukupnih životnih troškova građevina, te nekoliko IT sustava za optimizaciju i monitoring svih segmenata u JPP i PFI projektima s respektabilnom bazom podataka koja je prikupljena iz različitih realiziranih projekata u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske Unije, tijekom niza godina rada na istima.

 

WLC evaluator

Izračunava ukupne životne troškove po različitim elementima uključujući i elemente održivog razvoja, a sačinjen je od velikog niza podataka sakupljenih radom na projektima u Hrvatskoj i zemljama članicama EU (UK, Irska)- više na:

http://www.wlcuk.com/

 

3P Power XPIs©

3P Power XPIs© je software za monitoring svih ključnih podataka koja se temelje na integriranom pristupu upravljačkim strukturama u različitim fazama implementacije i uporabe. Radi putem web sučelja i daje kompletnu kotrolu nad praćenjem izvršenja usluga koje su obveza Privatnog partnera i definirane u JPP ugovoru te prati sve nedostatke za predmetnu građevinu i uzroke nastanka (i time stvara kvalitetnu bazu podataka koju javni sektor preuzima nakon isteka JPP Ugovora o građevinama koje su izvedene), te na transparentan i jednostavan način obračunava umanjenje plaćanja Naknade koju plaća Javni sektor, a sve sukladno definiranom u JPP Ugovoru.

Izvođači i korisnici 3P Power XPIs© softver može snimiti i pohraniti podatke u “web-based” sučelju.