Naručitelji

nar_1

Naši Naručitelji kod tradicionalnih i JPP projekata imaju mogućnost:

  • sklapanja inovativnih ugovora zasnovanih na praćenju performansi definiranih razina usluga,
  • optimalno alocirati rizike i procjeniti ukupne životne troškove,
  • optimiziranja mehanizama plaćanja te korištenja unikatnog sustava za monitoring izvršenih razina usluga u etapi uporabe građevina.

Reference:

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija
Varaždinska županija
 Agencija za razvoj Varaždinske županije (AZRA)
 USAID, Business Enabling Project
Privredna komora, Beograd
 Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci
 Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku
 Grad Koprivnica
 Grad Varaždin
 Grad Zagreb
 Grad Split
 Grad Dubrovnik
 Grad Opatija
  Grad Osijek
 Grad Kutina
 Grad Rijeka
 Grad Krk

 

grbovi1

sveucil