Radionice

pub_radioniceOd travnja 2013, uvedena su tri nova modula u sklopu EU projekta “Whole Life Management of Sustainable Construction”:

1. Modul 1: Održivi razvoj i gradnja

2. Modul 2: Integrirana procjena održivosti

3. Modul 3: Održiva nabava

 

 

 

Redovni programi izobrazbe

  • Javno-privatno partnerstvo

Kratki sadržaj: Što je javno-privatno partnerstvo;Institucionalni okvir RH za njegovu provedbu;   EU i JPP;   Postupak pripreme JPP projekta;   Postupak pripreme JLP(R)S za JPP.

  • Ukupni životni troškovi – pomoć pri održivoj nabavi

Kratki sadržaj:  Ukupni životni troškovi – terminologija; Ukupni životni troškovi-procesi; Ukupni životni troškovi-upravljački program; podaci i metode obračuna.
Uvod u ISO 15686-5 Neto sadašnja vrijednost i druge financijske metode analize rizika i analize osjetljivosti
Ukupni životni troškovi: Demo-evaluator
Ukupni životni troškovi: Praktične vježbe

Cilj radionice: Na temelju iskustva koje imaju stručnjaci i predavači na ovom seminaru iz područja ukupnih životnih troškova i JPP projektima, navedena interaktivna radionica pružiti će uvod u ukupne životne troškove, uključujući pri tome i novi ISO 15686-5: Ukupni životni troškovi.

Također će se dati pregled ovog značajnog područja te raspraviti pitanja koja su vezana za optimizaciju ukupnih životnih troškova. Sudionici će steći razumijevanje o potrebnim podacima i informacijama koje su potrebne te kako će izračunati ukupne životne troškove.

  • More for Less – Povećanje produktivnosti građenja

Kratki sadržaj:  Produktivnost i značaj u graditeljstvu. Što utječe na produktivnost? Koje su prepreke za poboljšanje produktivnosti? Kako mjeriti produktivnosti? Planiranje i kontroliranje produktivnosti (primjeri iz prakse).

Cilj radionice: Na radionici će biti objašnjeni čimbenici koji utječu na produktivnost i kako se mogu provjeravati i kontrolirati. Biti će prikazana jednostavna, ali vrlo učinkovita metoda mjerenja produktivnosti, te pokazati značaj tehnika planiranja i implementacije u praksi. Biti će prikazana upotreba softvera za prikaz, usporedbu i analizu podataka, te će se dati objašnjenje kako softver može pridonijeti poboljšanju praćenja produktivnosti.

  • Ukupni životni troškovi i zelena gradnja

Kratki sadržaj: U skladu s potrebama klijenata, navedenom metodologijom moguće je uskladiti materijale i opremu potrebnu za izgradnju objekata prema principima zelene gradnje.

Cilj radionice:  Predstaviti načine kako implementacijom analize ukupnih životnih troškova i principa ulaganja u održivu i zelenu gradnju.