Javno-privatno partnerstvo

jpp_ppp

Javno – privatno partnerstvo (JPP)

Javno -privatno partnerstvo je ugovorni odnos između javnog sektora i privatnih investitora u uzgradnji javnih objekata koje pružaju javne suluge ili ostvaruju javni interes.

 

Zašto JPP i koje su koristi od realizacije JPP modela?

A)

 • Kapitalni troškovi se ne svrstavaju u tekuće zaduženje Javnog sektora (engl. “off balance sheet treatment”)
 • Investicije realizirane po ugovornim oblicima JPP-a ne računaju se u tekuće zaduženje Investitora ako su zadovoljeni uvjeti raspodjele rizika
 • Bolja kvaliteta i ukupna vrijednost građevina
 • Integracija usluga s planiranjem i izvedbom radova
 • Kvalitetnije upravljanje rizicima
 • Isporučitelji roba i usluga su “motivirani” tražiti optimalna rješenja za definirani životni vijek projekata
 • Plaćanje samo za “stvarno isporučene” usluge

B)

 • Privatni sektor financira izvedbu projekta – nema zaduženja javnog sektora
 • Prijenos rizika na privatni sektor (koncesionar projektira, gradi, održava i upravlja građevinama tijekom trajanja ugovora)
 • Plaćanje je  uvjetovano raspoloživošću i performansama građevina tijekom uporabe
 • Optimalna vrijednost za uložena sredstva (postiže se optimum ukupnih životnih troškova)
 • Projektima javno-privatnog partnerstva postiže se veća vrijednost za uložena javna sredstva

Zakonska regulativa i institucionalni okvir za područje javno-privatnog partnerstva u RH

Republika Hrvatska ubraja se u skupinu država koje područje javno-privatnog partnerstva uređuju posebnim zakonima. Za potpuno provedbu javno-privatnog partnerstva u RH-u, osim Zakona o javno-privatnom partnerstvu, potrebno je uzeti u obzir puno veći opseg bitne zakonodavne regulative koja na izravan ili neizravan način regulira realizaciju projekata JPP-a.

Bitni su sljedeći zakoni:
– Zakon o javno-privatnom partnerstvu
– Zakon o koncesijama
– Zakon o javnoj nabavi
– Zakon o obveznim odnosima
– Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
– Zakon o trgovačkim društvima
– Zakon o izvršenju državnog proračuna
– Opći porezni zakon
– Zakon o prostornom uređenju i gradnji
– Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji

 

Iz priopćenja Europske komisije :ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS MULTIANNUAL ROADMAP FOR THE CONTRACTUAL PPP UNDER HORIZON 2020 (EC, 2013).

Javno privatno partnerstvo je dio cjelokupne europske stategije vezane uz bolju energetsku učinkovitost izgrađenog okoliša i održivu gradnju. Uvedena je nova dimenzija PPP-a koja uključuje 3 vodeća principa i ljude  u smislu stvaranja novih radnih mjesta, Zemlju u smlislu energije, zagađenja i klimatskih promjena, te Profit (kompeticiju).

 

Iz priopćenja Europske komisije – EC COM(2009)615.

Javno-privatno partnerstvo (JPP) omogućava učinkovit način provedbe infrastrukturnih projekata i pružanja javnih usluga te promiče inovativan pristup u primjeni mjera gospodarskog oporavka.”