EU Projekti

 

Europska Unija preporučuje da se EU fondovi kombiniraju s privatnim kapitalom i koriste modeli javno-privatnog partnerstva u što većoj mjeri (strukturni i kohezijski fondovi). Više detalja nalazi se na službenim stranicama Europske Komisije (COM 2009, 615; 19 November 2009: Communication explaining the European Commission’s objective of promoting private sector participation in the field of infrastructure and research via PPPs.;  Guidelines for Successful Public-Private Partnerships,European Commission, Directorate General Regional Policy (March 2003), Part 4 (pages 63-72) discusses the integration of grant financing with PPPs. Combining EU Grant Funding with PPP for Infrastructure Guidelines for the Use of DBO to Procure Infrastructure Projects Using EU Structural Funds., JASPERS (December 2010).

Na stranicama Agencije z ainvesticije i konkurentost / Odjel za JPP nalazi se priručnik : “Kombiniranje modela javno-privatnog partnerstva s fondovima Europske unije”, svibanj 2013.

 http://www.aik-invest.hr/jpp/publikacije/

 

PPP Centar d.o.o. sudjeluje i sudjelovao je u projektima financiranim od strane Europske Komisije (IEE, LLP-LdV, FP7; Horizon 2020), i kao partner i kao savjetodavno tijelo pri izradi natječajne dokumentacije (upravljanje projektima, analize, investicijske studije te tehničko savjetovanje).

Područja interesa

Održivi razvoj, cirkularna ekonomija, zelena gradnja, ukupni životni troškovi, energetska učinkovitost, edukacija i transfer vještina i znanja, upravljanje rizicima,  javno-privatno partnerstvo.

Bili smo nositelji dva radna paketa u projektu:

Program: EU-LLP-LdV (Transfer of Innovation)
Naziv projekta: Whole Life Management of Sustainable Construction
Godina: 2012-2014
Uloga na projektu: Partneri (voditelji dva radna paketa)

Partneri na projektu: Velika Britanija, Hrvatska, Italija, Cipar, Španjolska

Kratki rezime projekta:

Projekt je bio usmjeren na upravljanje održivom gradnjom tijekom ukupnog životnog vijeka građevina – uzimajući u obzir projekt od njegova početka, tijekom projektiranja, izgradnje, uporabe i u konačnici uklanjanja i zbrinjavanja.

Za potrebe projekta, razvijen je model obuke s temama koje su bile podijeljene u nekoliko modula nudeći polaznicima veću razinu znanja. Svaki modul ima temeljnu filozofiju održivosti koji u potpunosti uzima u obzir ciklus projekta tijekom ukupnog životnog vijeka, kao i tri dimenzije – ekološku, društvenu i ekonomsku. Kako bi se osigurala dugotrajnost programa, preko projektnih partnera osposobljeno je 27 stručnjaka koji su omogućili specifično obučavanje u svakoj državi partnera što je u konačnici rezultiralo s više od 500 polaznika i brojnim održanim radionicama. Polaznici su pokazali očiti napredak u znanju o izgrađenosti održivog okoliša, a povećanje njihovog znanja u prosjeku je dosezalo i do 50 %.

Materijali za podučavanje razvijeni tijekom trajanja projekta i dalje će biti dostupni putem partnerskih organizacija.