Ukupni životni troškovi

UŽTTroškovi životnog ciklusa građevina ukupni su troškovi građevine ili njezinih dijelova tijekom životnog vijeka, uključujući troškove planiranja, projektiranja, nabave, uporabe, održavanja i uklanjanja, umanjenih za preostalu vrijednost građevine.

Do prije nekoliko godina sva je pozornost investitora, arhitekata i izvođača radova bila usmjerena na smanjivanje građevinskih troškova, a malo je sudionika posvećivalo pažnju smanjivanju troškova održavanja i uporabe građevina ili još važnije, smanjivanju ukupnih troškova projekata.

Sve više pozornosti se posvećuje planiranju i smanjivanju troškova uporabe i održavanja građevina, budući se pokazalo kako se u fazi projektiranja može utjecati na 70% do 80% troškova održavanja i uporabe kao značajnih troškova životnog ciklusa budućih građevina.

Godišnji troškovi uporabe pojedinih građevina mogu premašiti troškove njihove izgradnje  za 10%, troškovi uporabe nestambenih građevina rastu i do 25%, a prosječna stopa porasta troškova uporabe može iznositi i do 4,50% na godinu.

Investitoru je u interesu optimizirati troškove tijekom životnog vijeka građevine, odnosno njihovo planiranje prije izvedbe te kontrolu tijekom građenja i za vrijeme uporabe građevine. Tijekom trajanja uporabe građevina javlja se nekoliko skupina troškova od kojih mnogi ovise o odlukama koje se donose prije početka gradnje.

Picture1

Naši ciljevi:

• Utvrditi najisplativije investicijske odluke
• Optimizirati troškova imovine kroz očekivani životni vijek
• Uspostaviti ustupke od kapitala, održavanje i troškove poslovanja
• Postaviti održivosti kao visok prioritet u današnjem gospodarstvu
• Koristiti i uspostaviti WLC softver za izradu i evaluaciju modela koji uključuje strukture troškova prihvaćenih u industriji

PPP Centar kod procjena ukupnih životnih troškoca uzima u obzir i optimizira cijeli niz troškova koji se javljaju prilikom izgradnje određene imovine ili građevine i tijekom očekivanog životnog vijeka građevine. Obračun ukupnih životnih troškova je ključni pokretač u javnom i privatnom sektoru te se smatra nužnim u JPP i PFI projektima u smislu dugoročne uporabe, rizika i zamjene ključnih komponenata tijekom životnog vijeka.

Kategorije ukupnih životinih troškova

Skupine podataka potrebnih za analizu troškova životnog ciklusa