Vrijednosti

onama_vrijednosti

Radom na JPP projektima tvrtka je u suradnji s partnerima razvila sofisticirani alat za vrednovanje, praćenje i analizu ukupnih životnih troškova i analizu dobiti.

Također smo razvili softver koji preko web sučelja omogućuje praćenje ključnih pokazatelja stanja izgrađenog objekta  (3P Power XPIs©).

PPP Centar razvija također IT alat za mjerenje učinka građenja na okoliš (upotrebu obnovljivih izvora energije za hlađenje i grijanje, učinak materijala i energetski učinkovitih proizvoda u gradnji koji ne zagađuju okoliš) sve u skladu s ciljevima EU da se smanji proizvodnja stakleničkih plinova i uštedi na proizvodnji energije korištenjem obnovljivih izvora energije.

Nudimo ekspertize i modele

 • Izrade i analize predinvesticijskih i investicijskih studija
 • Optimizacije ukupnih životnih troškova u raznim etapama razvoja projekta (koncipiranje, definiranje, izvođenje, održavanje i uporaba) u graditeljstvu za objekte visokogradnje i niskogradnje
 • Optimizacije troškova održavanja i/ili gospodarenja građevina
 • Pripreme i planiranja graditeljskih projekata (JPP i klasični načini realizacije)
 • Upravljanja ugovorima (tradicionalni i JPP ugovori)
 • Monitoring u etapi uporabe JPP projekata
 • Analize održivosti građevina (Sustainability Development)
 • Upravljanja nekretninama uz izbor optimalne strategije upravljanja (Asset Management)
 • Due diligence investicijskih projekata za potrebe investitora i zajmodavaca
 • Pravno i tehničko savjetovanje u  sporovima, u svezi investicijskih projekata sa posebnim naglaskom na projekte Javno-Privatnog Partnerstva i koncesije
 • Razvoj koncepta vrijednosti za novac (VfM), s pregledom najbolje međunarodne prakse i usporedbe u području komparatora troškova javnog sektora
 • Mjerenje uspjeha JPP i PFI projekata