Zelene građevine i analiza održivosti

architecture 21591_640 2

Certificiranje građevina- DGNB sustav:

Kao DGNB Konzultanti pružamo uslugu:

 •  Edukacije
 •  Analizu i procjenu održivosti građevinskih projekata
 • Analizu i optimizaciju Ukupnih životnih troškova (Cjeloživotni troškovi) sukladno ISO Standardu 15686.

Više O DGNB sustavu i procesu certificiranja možete naći na sljedećoj poveznici:

DGNB sustav certificiranja

Održiva gradnja

Održivo projektiranje, izgradnja i korištenje objekata temelje se na procjeni učinaka na okoliš, društvene aspekte koji uključuje i zdravlje i dobrobit korisnika građevina, udobnost i druge društvene koristi, kao i ekonomske aspekte te ukupne životne troškove građevine.

Pojam održivosti i održivog razvoja uvijek sadrži sve tri navedene komponente, a sama definicija održivog razvoja vezana je uz često citiran Brutlandov izvještaj kako je to razvoj koji zadovoljava potrebe današnjih generacija bez da kompromitira buduće generacije u ostvarivanju svojih potreba (WCDE, 1987).

Bitno je naglasiti da ljudi 90% svog vremena provode u zgradama. Stoga, sve ono što utječe na izgrađeni okoliš, (zgrade, prostor između zgrada i infrastrukturu) itekako utječe i na crpljenje prirodnih resursa, ali utječe i na zdravlje i produktivnost ljudi koji borave u tim zgradama.

Zelena gradnja uključuje:

a) inteligentno korištenje energije, b) očuvanje vodnih resursa, c) korištenje održivih materijala i resursa, d) smanjeno stvaranje otpada i ponovnu upotrebu tzv. princip „od koljevke do koljevke“, e) zdravlje i dobrobit korisnika, f) financijske aspekte održivosti (ukupne životne troškove/vrijednost za novac).

Kad spominjemo ukupne životne troškove (engl. whole life cost-WLC) valja spomenuti da životni vijek građevine započinje u ranoj fazi planiranja i projektiranja, gradnje, upravljanja građevinom (koji uključuje održavanje i uporabu građevine, te ponovnu upotrebu za neku drugu namjenu), kao i uklanjanje na kraju životnog vijeka gdje postojeće građevina u „cradle to cradle principu“ postaje izvor sirovina za novu gradnju.

Procjena održivosti građevinskog projekta

Svrha procjena održivosti je prikupiti i izvijestiti o informacijama za donošenje odluka tijekom različitih faza gradnje, projektiranja i uporabe građevine.

Pokazatelji održivosti građevinskog sektora i sektora nekretnina daju podatke o utjecajima industrije u cjelini, te o utjecajima gradnje i drugih izgrađenih aktiva. Postoje različiti pristupi pokazateljima zbog razlika između društava, industrijskih tradicija, okoliša i zemljopisa.

Pokazatelji održivosti građevinskog projekta mogu se odabrati iz različitih popisa pripremljenih na razini vlade, sektora i zajednice.

Rezultat ili profili održivosti, na temelju pokazatelja, rezultat su procesa u kojem su relevantne pojave identificirane, analizirane i ocijenjene. U ovom trenutku mogu se prepoznati dva ekstremna trenda: s jedne strane, složenost i raznolikost pokazatelja od različitih operatera, i s druge strane, evolucija k boljoj iskoristivosti kroz zajedničko razumijevanje i jednostavnost.

Sljedeći ciljevi mogu se naći u nekoliko metoda procjena održive gradnje:

 • optimizacija potencijala gradilišta,
 • očuvanje regionalnog i kulturnog identiteta,
 • smanjivanje potrošnje energije,
 • zaštita i očuvanje vodnih resursa,
 • korištenje ekološki prihvatljivih materijala i proizvoda,
 • zdrava i optimalna klima u zatvorenim prostorima,
 • optimizirane operativne prakse i prakse održavanja,
 • udobnost,
 • ukupni životni troškovi.